4 råd til at gøre dokumentation af jeres IT til et aktiv for forretningen

Mange virksomheder har vanskeligt ved at tilvejebringe opdaterede data om deres IT-miljø, og at igangværende CMDB-projekter kæmper med at komme i havn.

Få fire råd til hvordan I vender IT-dokumentation til at være en co-driver for jeres virksomhed.

Hvorfor CMDB?

En CMDB er en database over jeres IT. 

En sådan database er fundamental for vedligehold og drift af eksisterende IT-systemer, og den har en central rolle i forbindelse med digitalisering.

Succesfuld digitalisering kræver overensstemmelse mellem det klassiske waterfall og det nye agile IT-paradigme:

Det kræver opdaterede data om det eksisterende IT-miljø for at sikre integration, lovpligtig databehandling, samt effektiv identificering og udfasning af dublerede services. 

En CMDB er trædestenen fra det gamle til det nye

Uden en opdateret CMDB er det tidskrævende og langt mere fejlbehæftet at:

Holde virksomhedens IT-systemer opdaterede og at forebygge sikkerhedsbrister
Dokumentere compliance (GDPR, NIS2, NIST, CIS-kontroller, ISO, etc.)
Planlægge og udføre changes (change management)
Afdække afhængigheder mellem applikationer, operativsystemer, og fysisk infrastruktur
Konfigurere firewalls og lukke ned for uhensigtsmæssige adgang til netværk, uden at afskære de hensigtsmæssige - som eksempelvis support
Identificere datakilder og kortlægge behovet for data-integration til nye digitale applikationer

At gøre dokumentation af IT til en co-driver for forretningen: 4 råd

Automatiser opdateringerne af CMDB'en og eliminér manuelle fejl.

Med platformen, Stratos-AI, tilbyder Bosco et omkostningseffektivt og fleksibelt alternativ. 

Platformen integrerer med alle de førende CMDB- og ITSM-systemer på markedet.

Spild ikke værdifulde ressourcer på at opdatere og vedligeholde overflødige IT-systemer og -services.

Sådanne kunne være zombie-servere - dvs. servere, der ikke har haft en funktion indenfor de seneste 6 måneder, og som ikke understøtte nogle forretningsmæssige behov.

Ofte er dette tilfældet med applikationer, som er blevet erstattet af cloud-løsninger, uden at IT er blevet informeret herom.

→ At rydde op medfører både reduktion af udgifter og minimering af energiforbruget.

Stratos-AI® afdækker aftomatisk zombies-servere, skygge-IT og anden overflødig infrastruktur.

Analysér kilderne til teknisk gæld og projicér vedligeholdsopgaver, således at disse kan planlægges og prioriteres.

Det er gjort delvist ved at analysere applikationslaget for vendor lock-in på operativsystemer, samt sikkerheds-issues.

Er der applikationer, der er i risiko for vendor lock-in, prioritér dem i tide.

Automatisér dokumentation og rapportering af compliance. Når CMDBen er opdateret, kan den levere opdateret dokumentation af status på compliance-indsatser - Cis basic controls, NIST, ISO og GDPR artikel 32.

Stratos-AI® tilbyder en komplet analyse fra bunden af den fysiske infrastruktur til toppen af applikationslaget. 

Sidst er det en fordel at gruppere IT-systemer i henhold til deres forretnings-funktioner.

På denne måde kan de forskellige forretningsområder relatere til de IT-ressourcer og applikationer, som de er afhængige af.

Et overskueligt og data-drevet overblik skaber værdi for både IT og forretningen angående:

Planlægning og eksekvering af changes i IT (change management) og service-vinduer
Charge-back for IT services til forretningen og et overblik over ressourcer
Forecast behovet for IT-kapacitet baseret på udviklingen i hvert forretningsområde
OPEC/CAPEX-analyse angående nye as-a-Service betalingsmodeller

Stratos-AI® tilbyder fuld IT-mapping og grupperer systemer og miljøer automatisk efter forretnings-funktionerne.

Styrken ved Stratos-AI®

+ 0

Servers assessed in one scan by Stratos-AI®

0 %

Average time savings on data collection

0 %

Average cost savings on infrastructure

Let's meet

We would love to show you how Stratos-AI® can help Your business turning IT documentation into a co-driver for the business.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.