cloud

Kend dit digitale fundament – En CEO’s guide til cloud

Som CEO er man tilbøjelig til at overlade overvejelser om digital transformation til IT-afdelingen for i stedet at koncentrere sig om ledelse og strategi. Men i den digitale virkelighed anno 2021 kan man ikke drage et skarpt skel mellem beslutninger om digital omstilling og overvejelser om virksomhedens retning. Læs med og forstå tidens måske vigtigste digitale trend.

 

Skiftet fra lokale datacentre til cloud computing er en altomfattende trend i disse år.

Fra at være en stødt stigende kurve er udviklingen mod cloud accelereret markant under corona-pandemien. Her har teknologien vist sig garant for at imødekomme virksomheders behov for øget online tilstedeværelse, for at give bedre muligheder for at arbejde hjemmefra, og for hurtigt at kunne op- og nedskalere kapaciteten i takt med uforudsete svingninger i markedet.

Analyseinstituttet Gartner forudsiger således en stigning på 23% i det samlede forbrug på public cloud-løsninger i løbet af 2021 – fra mia. $270 i 2020 til svimlende mia. $332 i år.

Men selvom mange efterhånden er overbevist om, at cloud snarere må ses som en nødvendighed end blot en mulighed, hvis man vil drive succesfuld digital virksomhed, så kan springet til skyen vise sig at være en vanskelig affære.

 

CEO’ens rolle er afgørende for digital transformation

Ifølge McKinsey oplever mange virksomheder, at deres omstilling til cloud ganske enkelt går for langsomt. I en nylig artikel anskuer de problemet fra CEO’ens synsvinkel og spørger: hvordan kan det være, at selv hvis man som CEO er overbevist om fordelene ved cloud, og selvom man allerede har beordret resten af organisationen til at iværksætte og prioritere transformationen, så går det alligevel så langsomt?

I artiklen vurderes det, at den administrerende direktørs rolle er afgørende for processen, hvorfor han/hun ikke blot kan nøjes med at udstikke en ordre og derefter lade IT være IT. Digital transformation involverer en bred vifte af beslutningstagere i virksomheden – typisk alt fra CTO, CFO, HR-chefen til informationssikkerheds-chefen og diverse mellemledere. Ingen andre i organisationen kan mægle på tværs af alle disse områder end den administrerende direktør.

McKinsey anfører derfor, at transformationen til cloud må ses som en kollektiv opgave, der kræver en koordineret indsats på tværs af teamet i toppen af en organisation – og at orkestrere dette er CEO’ens opgave.

Ikke alene er det vigtigt, at den administrerende direktør tager et ansvar i den digitale transformation. Meget tyder også på, at en vis kendskabsgrad til cloud, samt en bred enighed om målet med transformationen, er afgørende for at omstillingen bliver succesfuld.

I en rundspørge foretaget af Accenture bliver business og IT-ledere bedt om at liste de tre største udfordringer i forbindelse med deres migrering til cloud. Her nævner hele 40% ’uoverensstemmelser mellem IT og business’.

Af samme grund er første trin i Gartners anbefaling til, hvordan man bedst planlægger en omstilling til cloud, at man får overensstemt forventningerne på tværs af organisationen, og at IT-ledere og CEO laver en fælles value-proposition.

Som vi vil komme ind på om lidt, er CEO’ens rolle ikke alene afgørende for, at transformationen til cloud går hurtigere og mere gnidningsfrit. CEO’ens engagement er i ligeså høj grad vigtig for at sørge for, at den digitale transformation sker på virksomhedens strategiske præmisser og ikke omvendt.

Først skal vi dog lige have styr på de overordnede linjer i cloud-verdenen.

 

En hurtig indflyvning i skyen

Kort fortalt er en cloud en samling af servere, der med deres databaser og software er tilgængelige via internettet. Cloud-servere er lokaliseret i en række kæmpestore, internt forbundne datacentre, der er spredt over hele verden, og som typisk ejes af store tech-giganter som Microsoft (Azure), IBM (IBM Cloud), Amazon (AWS), og Google (Google Cloud).

En cloud muliggør det, man kalder cloud computing. Cloud computing betyder i bund og grund, at man får leveret en række computertjenester, såsom lagerplads, databaser, netværk, servere, software, intelligens og analyse – via internettet. Så hvor man før rådede over et lokalt datacenter af servere, der skulle drives, serviceres og opdateres til de nyeste sikkerhedsstandarder, udliciteres sådanne opgaver nu i højere grad til cloud-udbyderne – enten helt eller delvist i en såkaldt hybrid cloud-model.

Typisk fremhæves følgende fordele for en virksomhed i cloud:

  • øget skalerbarhed og agilitet
  • øget speed-to-market
  • hurtigere innovation
  • pengebesparelser
  • øget sikkerhed
  • lavere energiforbrug og i sidste ende lavere CO2-udledning
 

 

Forstå hvad det vil sige at organisere sig i skyen

En ting er dog at få cloud-migreringen til at ske. En anden ting er at organisere sig og arbejde effektivt i skyen, når først migreringen er foretaget.

I den nævnte undersøgelse fra Accenture viser det sig, at blot 37% af de virksomheder, der i et eller andet omfang har migreret til en cloud, har opnået det ønskede resultat.

Nogle har ikke opnået de pengebesparelser, de havde stillet sig i udsigt, mens transformationen for andre ikke har givet den forventede speed-to-market, den øgede modstandsdygtighed overfor risici, den øgede tilgængelighed eller det øgede service-niveau, de havde i sinde at opnå.

Her er det vigtigt at have for øje, at der er mange måder at flytte i skyen på. Siden starten af den digitale tidsalder har mange virksomheder – i takt med det øgede behov for processorkraft og datakapacitet – ophobet en stor kompleksitet af servere i deres lokale datacenter. Derfor råder især større virksomheder i dag over en enorm og uoverskuelig IT-infrastruktur, hvor servere kommunikerer på tværs af systemer og miljøer i et netværk, der er ligeså uigennemskueligt som en stor portion spaghetti.

Når dette virvar skal omlægges til en moderne cloud-baseret løsning, har man traditionelt været efterladt med to følgende muligheder:

Man kan udføre en såkaldt lift and shift eller rehosting. Det betyder, at i stedet for at omorganisere sit IT, migrerer man blot en eksakt kopi af en applikation eller arbejdsproces fra det lokale datacenter til cloud. Det svarer i grove træk til, at man skal flytte bolig, og i stedet for at rydde op i sine ting inden flytningen, bestiller man blot en kæmpestor flyttevogn og rykker hele sit setup med sig.

Man havner således i skyen, men man får ikke skabt sig et overblik over, hvorvidt dele af ens IT i stedet burde nedlægges, sammenlægges eller forblive i det lokale datacenter.

Men man er også meget langt fra at kunne organisere sig således, at man får det fulde potentiale ud af sin nye bopæl. Man bliver med et moderne fagudtryk ikke ’cloud native’ – man får ikke omlagt sit IT til at kunne udnytte mulighederne i en cloud, da man blot behandler den som var den en lokal server.

IT forbliver således en problemstilling snarere end en co-driver for virksomheden i den forstand, at ens IT-infrastruktur ikke opnår den agilitet, der skal gøre det muligt at eksekvere lynhurtigt på strategiske ændringer og markedets udsving. I stedet vedbliver IT at sætte grænser for innovation og omstilling snarere end at bidrage hertil.

Den anden mulighed er, at man hyrer eksterne konsulenter til at forsøge at udrede den store skål af spaghetti. Problemet er her, at det som oftest er en bekostelig affære, og måske endnu vigtigere: det tager så lang tid manuelt at udrede en kompleks infrastruktur, at når først arbejdet er færdigt, er overblikket forældet.

Vores anbefaling er at automatisere det tidstunge arbejde. At afdække en hel infrastruktur er en stor opgave i sig selv, men at tage udgangspunkt heri og foretage de rette prioriteringer kræver ofte et større overblik, end hvad menneskelig intelligens kan klare alene.

Vi spår, at man for fremtiden i højere grad vil udnytte machine learning og kunstig intelligens til at afdække it-landskabet og til at generere forslag til optimeringer og besparelser.

For en CEO har det den store fordel, at det gør det meget nemmere at involvere sig i de strategisk vigtige områder, der er forbundet til IT – såsom sikkerhed, pengebesparelser, agilitet, speed-to-market og innovation: I stedet for at IT-lederne bruger tid på at koordinere med eksterne konsulenter, kan de gå direkte til deres CEO med et konkret og overskueligt grundlag for at diskutere den digitale strategi.  

 

Din digitale strategi skal være forretningsdrevet

Som Gartner-analytiker, David Smith, udtrykker det, så har man ofte en tendens til at se cloud som endemålet. I stedet må vi huske os selv på, at cloud aldrig må være en målsætning i sig selv, men skal altid være et middel til at nå sine forretningsmæssige mål.

Derfor skal den strategi, en virksomhed lægger for sin digitale transformation, identificere nogle helt specifikke, forretningsbestemte målsætninger, som transformationen skal indfri.

Som CEO bør man derfor engagere sig i den digitale transformation – ikke alene for at den forløber gnidningsfrit og hurtigere, men i høj grad også for at bestemme dens formål.

 _________________________________________________________________________

 

Har du nogle spørgsmål, står vores hold af eksperter klar til at svare dig i kommentarsporet.

Vi påstod, at CEO’ens rolle er central for digital transformation. Er du enig? Del dine input og erfaringer med en kommentar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.